Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

Tylkovirtualna
7436 5e48 500
Tylkovirtualna
4247 680a
2096 0889
Reposted fromkimik kimik viajakoob jakoob

April 08 2014

Tylkovirtualna
Weź mocno mnie obejmij, jakby świat miał dziś się skończyć,
Ja chwycę ciebie mocniej i przytulę, weź mnie dotknij.
— Peja - KC
Reposted fromgarazyk garazyk
Tylkovirtualna
8031 61f3
Reposted fromgarazyk garazyk
Tylkovirtualna
Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.
— VNM
Reposted fromgarazyk garazyk
Tylkovirtualna
Nie pytaj mnie, czy to ma sens,
podobno wszystko po coś jest.
— Rafał Brzozowski - Masz zawsze mnie (Na dobre i na złe)
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
Azylem są Twoje ramiona. Dajesz mi siłę. Chcę Cię więcej, częściej, już zawsze...
— findmyway.soup.io
Reposted fromfindmyway findmyway viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
- Kochasz mnie?
- Tak.
- Dlaczego?
- Bo inaczej nie umiem.
- No, ale czemu?
- Bo tak.
- Jak tak?
- Tak.
- Wyjaśnij mi to.
- Jesteś jak powietrze.
- Powietrze jest niewidoczne.
- Ale zawsze przy Tobie.
- Nieodczuwalne.
- Zawsze Cię otula.
- Nadal nie rozumiem?!
- A powiedz mi - umiesz żyć bez powietrza?
- Wiadomo, że nie.
- No właśnie. Ja nie umiem żyć bez Ciebie.
— nie umiem żyć bez Ciebie
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
Szczęście ma Twoje oczy.
Reposted fromneversaynever neversaynever viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
Marzę o czymś takim z Tobą!
Reposted fromcouples couples viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
7688 c9a2 500
Reposted fromlaurien laurien viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
Opowiedziałabym Ci o nim wszystko ale wtedy Ty też byś się w nim zakochała
Reposted fromMerlinka Merlinka viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
Zazdrość jest uczuciem najbardziej pobudzającym wyobraźnię...
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
3869 beb1
Reposted fromeffaced effaced viagarazyk garazyk
Tylkovirtualna
2516 ec6a 500
Reposted fromgarazyk garazyk

February 17 2014

Tylkovirtualna

Musiałem odejść

musiałem odejść

po to

by przekonać się że byłaś

najmądrzejsza

najpiękniejsza

najpotrzebniejsza

wybacz

ale gdybym nie odszedł

nigdy bym tego nie wiedział...

February 16 2014

7934 a57c
Reposted fromdeviate deviate viaZlaKobieta ZlaKobieta

February 13 2014

Tylkovirtualna
Będę zawsze. Niekoniecznie obok, ale w środku myślami i całym sercem.
— .
Reposted fromilikemyself ilikemyself vialabellavita labellavita

January 08 2014

Tylkovirtualna
Jeśli czujesz, że ktoś się od ciebie oddala, nie goń go, bo zacznie ci uciekać.    
— Czasami wystarczy poczekać, czasami nie ma powrotu...
Reposted fromMulatka Mulatka viamalaya malaya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl